torsdag den 31. marts 2016

Udvikling af ny hjemmeside

Jeg har i mange år arbejdet med Kongevej.dk i Frontpage, og p.g.a. af presset på udvikling af digitale materialer har jeg arbejdet lidt fra hånden til munden så at sige. Det gjaldt bare om at få så mange opgaver ud så hurtigt som muligt.

Men efterhånden som siden er blevet mere og mere anvendt, har jeg gjort mig nogle overvejelser over bl.a.:
- hvordan jeg kan gøre øvelserne lettere tilgængelig
- skabe mere overskuelighed, evt. tilføre sitemap
- tilføre andre typer opgaver
- visualisere problemstillinger med animationer og videoer
- gøre det lettere for mig, at administrere siden

For ikke at eksperimentere med den nuværende side, har jeg valgt at oprette et nyt domæne:

Kongevej.net     (Ligger på midlertidig URL)

hvor udviklingen vil kunne følges. Bliver projektet tilfredsstillende tages www.kongevej.dk ned og erstattes med den nye side. Jeg har endnu ikke sat en tidsramme, og arbejdet kan først påbegyndes efter 10.4.2016, da der er nogle ting, der skal være i orden først.

Da jeg vælger Wordpress som ny platform vil den første tid nok være præget af en tumler-fumler periode, og da en del af opgaverne fra Kongevej.dk flyttes over, så vil jeg næppe stoppe med at udvikle opgaver hertil.

Løbende gør jeg mig tanker om indtægter på siden, da der kommer et tidspunkt, hvor jeg går på pension, og det kunne være rart, hvis udgifterne til siden kunne dækkes ind, ligesom det kunne være rart med ekstra indtægter til kurser i  programmering, computerudstyr, mv., som kan være med til at gøre siden mere spændende. Jeg har altid fravalgt reklamer, da jeg mente disse kunne få kursisterne til at blive afledt fra deres opgaver. Alt skal heller ikke gøres op i penge vel?

dette var lidt om fremtiden....