tirsdag den 12. januar 2016

Opdatering på lydsiden

Igennem 2015 har kongevej.dk været udfordret på lydsiden, idet den lydafspiller, jeg havde integreret på diktatsiderne, mm., ikke længere dækkede bredt over browsere og hardware. Hvad der virkede på en bærbar, duede ikke på iPad eller omvendt. Hvad der virkede på Safari, virkede ikke i Chrome.


Dette problem har jeg nu fået løst og er ved at opdatere alle diktaterne. Med den nye lydafspiller vil det være lettere at stoppe, samt flytte afspilningen frem eller tilbage, ligesom man på PC kan skrue op og ned for lyden. Lydstyrkeændring er dog ikke tilgængelig på iPad.

Derudover får diktaterne et link til en øveside, så kursisterne bedre kan øve sig og forstå diktaterne, inden de laves. Det tror jeg vil være til stor gavn for kursisterne.

Forventer at arbejdet er tilendebragt i løbet af ugen.

Arbejdet med en iBook om morfemer i forrige indlæg er desværre ikke kommet videre. Men det vil blive genoptaget, når jeg får mere tid til rådighed.