tirsdag den 10. november 2015

Morfemdeling

Tilretning af layoutet til teorien om morfemer.

Jeg er nu ved at være færdig med at tilrette morfemopgavernes teoridel, så de får en ensartet tilgang, uanset om man tilgår teorien fra PC eller fra iPad. Nu vil det være den samme teoriopsætning man får.

Derefter vil jeg kigge opgaverne igennem med henblik på et pænere layout, samt at tilføre flere varierede opgaver. Jeg vil også tilstræbe, at hvert grammatikområde får sin egen farve i baggrunden.

Samtidig er jeg ved at arbejde på en iBook om morfemerne, hvorfra der skal være link over til opgaverne. Håber jeg kan være færdig med alt inden jul.
torsdag den 29. oktober 2015

Kongevej på EMU

For nyligt blev Kongevej.dk optaget på EMU's hjemmeside under Forberedende Voksenundervisning (FVU).

Jeg synes, at Kongevej.dk har været et spændende projekt, og jeg havde aldrig forestillet mig, at siden skulle få den udbredelse i undervisningskredse, som den har, og det er alene sket ved mund til mund metoden i lærerkredse.

Den var tænkt  som en hjælp til mig selv og mine kolleger, da min arbejdsplads VUC Syd gik over til udlevering af Macbooks og nu iPads til vores kursister, og dermed væk fra kopierne.
Siden er gratis at bruge, og det glæder mig utroligt meget, at jeg har kunnet være til hjælp for så mange mennesker med vanskeligheder i grundlæggende dansk.

Det har også betydet, at når den nu kommer i fint selskab, så føler jeg også, at jeg skal gå den lidt efter i sømmene, for at optimere den her og der, så den fremtræder lidt bedre. Men det sker nok lidt efter lidt, al den stund jeg skal gøre det ved lejlighed.

Jeg håber, man bærer over med mig, hvis det ind i mellem er til ulempe.
 Billedresultat for smiley iPad

onsdag den 24. juni 2015

Er Internet svaret på direkte demokrati?

Anonymt indslag i aktiedebat omkring det netop overståede valg. Kilden kan derfor ikke tilføjes. Men jeg synes, det er godt formuleret og fortjener at komme mere ud. 

"Men demokratiet i den udformning (generalfuldmagtsvælde) vi praktiserer, er stærkt forældet. Det har faktisk meget lidt med demokrati at gøre. 

Den person man stemmer på, er ikke forpliget til at følge andet end sine egne lyster, og man kan ikke trække i nødbrensen, hvis vedkommende skejer ud og gør noget andet end man formodede.  Og mest sandsynligt af alt, går den personlige stemme til valget af en helt anden på listen - ofte i form af tillægsmandaterne, men også i form af at stemmen gavner det yderste valg på listen i kredsen, som oftest er en anden end den man satte kryds ved.

Når din stemme er afgivet, har du sat dig selv fuldkommen udenfor nogen indflydelse indtil næste valg (hvor du som ovenfor reelt ikke har nogen målrettet betydning). End ikke folkeafstemninger kan man forlange som vælger. Kun Folketinget kan udskrive dem, og det kræver mindst 1/3 af tingets stemmer. Så glem alt om tiltag der svækker politikernes magt og giver mere af den til vælgerne. Det er de ikke intersseret i, og vi har ingen magtmidler som kan tvinge dem.

Vores styres frygtelige slagside er en konsekvens af tiden som den var da demokratiet og parlamentarismen blev indført. Folket var relativt uoplyst, og kun få havde tilstrækkelig indsigt i landets anliggender. Samtidig var kommunikationen mellem regioner(landsdele betydeligt svækket af manglen på elektronisk informationsformidling, og jernbanen, der  var i sin spæde vår, var reelt den eneste nogenlunde hurtige transportform (det tog dog en hel dag eller mere at komme fra Gedser til Skagen).

Det er under disse vilkår vores forfatning er udformet, og på det grundlag politikerne er givet stedfortrædende magt i forhold til folket, der ellers ifølge den grundlæggende demokratiske tanke bør have størst mulig beslutningsbeføjelse. 

Det er derfor på tide at vi udnytter internettet og giver vælgeren al den magt som er mulig at give.  Generalfuldmagten bør være vælgerens frie valg, dersom han/hun ikke ønsker selv at råde over sin stemme i noget politisk anliggende. Men hovedreglen bør være, at vælgeren selv har beføjelse til at afgive sin stemme fremfor politikeren i de sager han/hun ønsker at tilkendegive den.  Internettet er en helt oplagt mulighed for at træde ud af den anakronologiske substitut fra demokratiets mørke barndom: generalfuldmagtsvældet.

Vi formåede for 167 år siden at træde ud af enevælden. Nu er det på tide at tage det næste skridt."